MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA


Một số vấn đề về Cách mạng khoa học kỹ thuật ở nước ta

nhatbook-Một số vấn đề về Cách mạng khoa học kỹ thuật ở nước ta-Võ Nguyên Giáp-1977

 Tác giả:  Võ Nguyên Giáp
 Nxb:  Sự Thật
 Năm:  1977
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận