ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN


Để thành công trong Đàm phán

nhatbook-Để thành công trong Đàm phán-Roger Fisher-2007

 Tác giả:  Roger Fisher
 Nxb:  Thanh Niên
 Năm:  2007
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận