LÝ THUYẾT KỸ THUẬT PHỤC VỤ BAR


Lý Thuyết Kỹ Thuật Phục Vụ Bar

nhatbook-Lý Thuyết Kỹ Thuật Phục Vụ Bar-Giáo Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Hải-2009

 Tác giả:  Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Hải
 Nxb:  Hà Nội
 Năm:  2009
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận