TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP: CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP


Tổng bí thư Hà Huy Tập: cuộc đời và sự nghiệp

nhatbook-Tổng bí thư Hà Huy Tập cuộc đời và sự nghiệp-Đào Phiếu-2005

 Tác giả:  Đào Phiếu
 Nxb:  nxb Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2005
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận