HUẤN ĐỊCH THẬP ĐIỀU


Huấn Địch Thập Điều

Thánh dụ của vua Thánh Tổ, diễn nghĩa ca của vua Dực Tông

nhatbook-Huấn Địch Thập Điều-vua Thánh Tổ-1971

 Giới thiệu:  Lê Hữu Mục
 Nxb:  Ủy Ban Dịch Thuật
 Năm:  2001
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận