MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG 1858-1969


Mặt trận Đà Nẵng 1858-1860 qua tường thuật của Đại tá Henri de Ponchalon

nhatbook-Mặt trận Đà Nẵng 1858 1860-Henri de Ponchalon-2018

 Tác giả:  Henri de Ponchalon
Nguyễn Quang Trung dịch
 Nxb:  Tạp chí Nghiên Cứu Phát Triển, số 4 
 Năm:  2018
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận