Giao thương ngầm giữa Quảng Châu và Huế 1693


Giao thương ngầm giữa Quảng Châu và Huế: một thương vụ bí ẩn về chiếc chuông đúc năm 1693

nhatbook-Giao thương ngầm giữa Quảng Châu và Huế 1693-2019-Claudine Lombard-Salmon-2019

Tác giả:  Claudine Lombard-Salmon
 Phan Đăng Nữ dịch
 Nguồn:  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển
 Năm:  2019
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


TừThông qua bài tiểu luận này, chúng ta nhận thấy rằng mối quan hệ giữa Quảng Nam quốc (Guangnanguo) và Quảng Đông (Guangdong) có mâu thuẫn trầm trọng. Về lý thuyết, các nhà chức trách Quảng Châu (Canton) phải áp dụng chính sách hạn chế hải thương của Bắc Kinh (Pékin) nhưng lại thực hiện chức năng của nha quan thuế để thu lợi nhằm che mắt hai nước về nguồn thương mại bất hợp pháp này. Từ thời kỳ này qua thời kỳ khác, những đố kỵ hay cạnh tranh đã tồn tại lẫn lộn và những kẻ phạm tội đều bị trừng phạt, cũng như trường hợp sư Đại Sán, lại tiếp tục lặp lại việc giao thương không minh bạch. Lê Quý Đôn thuật lại rằng các nhà chức trách Quảng Châu và Huế (tiếng Trung Hoa gọi là Shunhua 順化 Thuận Hóa) đã thường xuyên trao đổi thư từ (Thuận Hóa dữ Quảng Đông tỉnh đốc viện tín sử thông chữ 順化與廣東省督院信使常通).(70) Giả sử người ta cho rằng Dương Lâm (Yang Lin 楊琳) là Tổng đốc của Lưỡng Quảng từ 1717-1724, thời kỳ này giao thương với nước ngoài là bị nghiêm cấm và nếu lặp lại hành vi này thì sẽ bị xét xử. Tuy vậy, trong tang lễ của Tổng đốc năm 1725, theo Lê Quý Đôn thuật lại chúa Nguyễn [xứ Đàng Trong] đã cho mang thư chia buồn đến Quảng Châu,(71) khi đó không có bất kỳ mối quan hệ chính thức nào giữa hai xứ.


*

Bình luận