SỔ TAY BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN


Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp

nhatbook-Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp-Nguyễn Hồng Long

 Tác giả:  Nguyễn Hồng Long, 
 Lý Thị Thùy Dương
 Nxb:  Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam
 Năm:  N/A
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận