QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CỦNG CỐ PHÁP QUYỀN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM


Mấy vấn đề về Quản lý Nhà nước và Củng cố Pháp quyền trong lịch sử Việt Nam, tập 2

nhatbook-Mấy vấn đề về Quản lý Nhà nước và Củng cố Pháp quyền trong lịch sử Việt Nam tập 2-Phan Đăng Thanh-1998

 Tác giả:  Phan Đăng Thanh
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1998
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận