Chính trị

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CỦNG CỐ PHÁP QUYỀN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

edu-CEO


Mấy vấn đề về Quản lý Nhà nước và Củng cố Pháp quyền trong lịch sử Việt Nam, tập 2

nhatbook-Mấy vấn đề về Quản lý Nhà nước và Củng cố Pháp quyền trong lịch sử Việt Nam tập 2-Phan Đăng Thanh-1998

 Tác giả:  Phan Đăng Thanh
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1998
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Gửi phản hồi