Quang Trung thật, Quang Trung giả


Quang Trung thật, Quang Trung giả: bàn thêm về phái đoàn Đại Việt sang Trung Hoa năm Canh Tuất (1790)

Tác giả:  Nguyễn Duy Chính
 Nguồn:  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận