TÁC ĐỘNG CỦA PHÂN TẦNG MỨC SỐNG VÀO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NÔNG THÔN


Tác động của phân tầng mức sống vào quá trình phát triển văn hoá nông thôn

nhatbook-Tác động của phân tầng mức sống vào quá trình phát triển văn hoá nông thôn-Trần Thị Lan Hương-2000

 Tác giả:  Trần Thị Lan Hương
 Nxb:  Văn Hóa Thông Tin
 Năm:  2000
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận