TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐÀNG TRONG, TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐÀNG NGOÀI


Tường trình về Đàng Trong,

Tường trình về Đàng Ngoài

nhatbook-Để tìm hiểu đạo Thiên Chúa ở Việt Nam đầu thế kỷ 17- Nguyễn Văn Xuyên dịch-1993

 Tác giả:  Nguyễn Khắc Xuyên dịch
 Nxb:  Dũng Lạc
 Năm:  1993
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận