CHUYỆN KỂ CỦA MỘT NGƯỜI ĐI CHIẾN DỊCH


Chuyện kể của một người đi chiến dịch

nhatbook-Chuyện kể của một người đi chiến dịch-Nguyễn Bá Niên, Vương Hồng-1994

 Tác giả:  Nguyễn Bá Niên,
 Vương Hồng
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  1994
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận