SỰ HÌNH THÀNH VỀ CƠ BẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh

nhatbook-Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh-Trần Văn Giàu-1997

 Tác giả:  Trần Văn Giàu
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1997
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận