LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM


Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam

nhatbook-Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam-Vũ Thị Phụng-1990

 Tác giả:  Vũ Thị Phụng
 Nxb:  Khoa Học Xã Hội
 Năm:  1990
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận