PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN


Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

nhatbook-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-Nguyen Van Ba-2006

 Tác giả:  Nguyễn Văn Ba
 Nxb:  ĐHQG TpHCM
 Năm:  2006
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận