GIÁO TRÌNH CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC


Giáo trình các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

nhatbook-Giáo trình các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học-Phan Quốc Kinh-2011

 Tác giả:  Phan Quốc Kinh
 Nxb:  Giáo Dục
 Năm:  2011
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi