SẮC THÁI VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỘC NGƯỜI TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC


Sắc thái văn hoá địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước

nhatbook-Sắc thái văn hoá địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước-Phan Hữu Dật-1998

 Tác giả:  Phan Hữu Dật
 Nxb:  Khoa Học Xã Hội
 Năm:  1998
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận