CỜ TƯỚNG, NHỮNG PHƯƠNG PHÁP KHAI CỤC MỚI NHẤT


Cờ Tướng, Những Phương Pháp Khai Cục Mới Nhất

nhatbook-Cờ Tướng Những Phương Pháp Khai Cục Mới Nhất-Hoàng Thiếu Long-2005

 Tác giả:  Hoàng Thiếu Long
 Nxb:  Thể Dục Thể Thao
 Năm:  2005
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận