Đài tưởng niệm “Những người Pháp và Việt Nam ở Trung Kỳ hy sinh vì xứ sở trong chiến tranh 1914-1918


Đài tưởng niệm “Những người Pháp và Việt Nam ở Trung Kỳ hy sinh vì xứ sở trong chiến tranh 1914-1918 đặt tại huế: báu vật bị biến dạng và lãng quên!

nhatbook-Đài tưởng niệm-Nguyễn Quang Trung Tiến-2019

 Tác giả:  Nguyễn Quang Trung Tiến
 Nxb:  Tạp Chí Nghiên Cứu Phát Triển
 Năm:  2019
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận