NGHỀ DỆT CỦA NGƯỜI THÁI Ở TÂY BẮC TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI


Nghề dệt của người Thái ở Tây Bắc trong cuộc sống hiện đại 

nhatbook-Nghề dệt của người Thái ở Tây Bắc trong cuộc sống hiện đại -Nguyễn Thị Thanh Nga-2003

 Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Nga
 Nxb:  Khoa Học Xã Hội
 Năm:  2003
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận