TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI BỎ QUA CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM


Tiến lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam

nhatbook-Tiến lên CNXH bỏ qu chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam- Dương Phú Hiệp-2001

 Tác giả:  Dương Phú Hiệp
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2001
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận