THUẦN DƯỠNG NHỮNG CON HỔ IMF VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG CHÂU Á


Thuần dưỡng những con hổ IMF và cuộc khủng hoảng châu Á

nhatbook-Thuần dưỡng những con hổ IMF và cuộc khủng hoảng châu Á -Nicola Bullard-1998

 Tác giả:  Nicola Bullard
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1998
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận