LÝ THUYẾT QUÂN SỰ TRUNG HOA XƯA VÀ NAY


Lý thuyết quân sự Trung Hoa xưa và nay

Nhatbook-Ly thuyet quan su Trung Hoa xua va Nay-Chen Ya Tien-2017

 Tác giả:  Chen-Ya Tien,
Nguyễn Duy Chính dịch
 Nxb:  Văn Hóa Văn Nghệ
 Năm:  2017
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận