CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP


Chủ tịch Hồ Chí Minh: tiểu sử và sự nghiệp

Nhatbook-Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp-1975

 Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  Sự Thật
 Năm:  1975
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận