Thực trạng suy thoái và những bài học rút ra từ sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu


Thực trạng suy thoái và những bài học rút ra từ sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu

Liên xô sụp đổ

Bước vào những năm 50-60 của thế kỷ XX, Liên Xô đã là một quốc gia công nghiệp hùng mạnh, giữ vị trí thứ hai trên thế giới về khối lượng tổng sản phẩm công nghiệp, nối bật nhất là những thành tích về công nghiệp vũ trụ – hàng không, tổ hợp nhiên liệu – năng lượng hạt nhân, chế tạo máy, tổ hợp công nghiệp – quân sự và hóa chất,… Nền công nghiệp nhẹ và nông nghiệp cơ bản đảm bảo được cho nhân dân Xôviết lương thực, thực phẩm và nhiều hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Liên Xô đã là một quốc gia có một nền khoa học và giáo dục tiên tiến, có một nền chính trị ổn định, một xã hội có quan hệ tốt đẹp giữa người với người.

Những thành tựu vĩ đại đó là một thực tế hùng hồn không một thế lực thù địch nào có thể phủ nhận được về tính ưu việt và sức sống của chủ nghĩa xã hội trên đất nước Xôviết trong 50 năm đầu – thời kỳ hoàng kim của nó. Nhưng tại sao tính ưu việt và sức sống đó đã không được tiếp tục duy trì và phát huy lên, trái lại từ cuối những năm 70, những biểu hiện trì trệ và suy thoái đã xuất hiện ngày càng nhiều? Điều gì đã đẩy một đất nước vĩ đại với nhiều tiềm năng vật chất và trí tuệ như vậy lại ngày càng lâm vào trì trệ, khủng hoảng, cuối cùng đi đến sụp đổ thảm hại. Đây chính là một vấn đề của thời đại, cần được đi sâu, làm rõ, từ đó rút ra những bài học nhằm đẩy mạnh và khắc phục những nguy cơ mà các đảng cộng sản cầm quyền có thể đang phải đối mặt.

Đã có nhiều kiến giải khác nhau về những nguyên nhân sụp đồ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, các nước Đông Âu có chung một mô hình kinh tế xã hội kiểu Xôviết, nên khi nói Liên Xô cũng tức là nói cả Đông Âu trong đó. Theo nghiên cứu của chúng tôi, có thể quy về mấy nguyên nhân cơ bản sau đây:

  1. Những khuyết tật của mô hình kinh tế Xô Viết chậm được phát hiện và không quyết tâm sửa đổi
  2. Những mâu thuẫn xuất hiện trong xã hội Liên Xô không được thừa nhận mà còn tìm cách che dấu, làm cho nó ngày càng phát triển gay gắt hơn
  3. Những yếu kém trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng Cộng Sản cầm quyền
    1. Một nền dân chủ mang nặng tính hình thức
    2. Những sai lầm và thất bại trong công tác xây dựng Đảng nhất là công tác cán bộ
  4. Một cuộc cải tổ hấp tấp, sai lầm về chiến lược
  5. Thất bại trước chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa Đế quốc

 

 Tác giả:  Trần Thành
 Nguồn:  Về nguy cơ thoái hóa của Đảng cầm quyền – Vấn đề và giải pháp
 Năm:  2005
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận