KINH NGHIỆM TỔ CHỨC QUẢN LÝ NÔNG THÔN


Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông Nam Á

nhatbook-Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông Nam Á -GS Phan Đại Doãn, PGS.PTS Nguyễn Trí Dĩnh-1995

 Tác giả:  Phan Đại Doãn,
 Nguyễn Trí Dĩnh
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1995
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận