TUYỂN TẬP THƠ VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU 1972


Tuyển tập thơ Việt Nam chiến đấu 1972

nhatbook-Tuyển tập thơ Việt Nam chiến đấu 1972

 Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  Văn Nghệ Dân Tộc
 Năm:  N/A
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

2 Replies to “TUYỂN TẬP THƠ VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU 1972”

  1. Đây là tài liệu tâm lý chiến cần vứt vào sọt rác ! ĐHKHXHNV lưu giữ để nghiên cứu chứ không phải để Nhatbook phổ biến rộng rãi như thế này. Chủ trương của Nhatbook là lạm dụng, đáng lên án!

Bình luận