TUYỂN TẬP THƠ VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU 1972


Tuyển tập thơ Việt Nam chiến đấu 1972

nhatbook-Tuyển tập thơ Việt Nam chiến đấu 1972

 Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  Văn Nghệ Dân Tộc
 Năm:  N/A
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

2 Replies to “TUYỂN TẬP THƠ VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU 1972”

  1. Đây là tài liệu tâm lý chiến cần vứt vào sọt rác ! ĐHKHXHNV lưu giữ để nghiên cứu chứ không phải để Nhatbook phổ biến rộng rãi như thế này. Chủ trương của Nhatbook là lạm dụng, đáng lên án!

để lại phản hồi