PR, LÝ LUẬN VÀ ỨNG DỤNG


PR lý luận và ứng dụng

Nhatbook-PR ly luan va ung dung-Dinh THi THuy Hang-2015

 Chủ biên  Đinh Thị Thúy Hằng
 Nxb:  Lao Động
 Năm:  2015
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận