MẶT TRÁI THẦN TƯỢNG


Mặt trái thần tượng

nhatbook-mặt trái thần tượng-John O'Hara-1974

 Tác giả:  John O’Hara
 Phan Thị Thanh dịch 
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  1974
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Cám ơn bác Lê Thanh Hoàng Dân đã cho phép


*

Bình luận