Đông Du Trung Quốc – Việt Nam: Một hiện tượng lịch sử khu vực thời cận đại


Đông Du Trung Quốc – Việt Nam: Một hiện tượng lịch sử khu vực thời cận đại

nhatbook-Đông Du Trung Quốc Việt Nam Một hiện tượng lịch sử khu vực thời cận đại-Nguyễn Văn Hồng-2006

 Tác giả:  Nguyễn Văn Hồng
 Nxb:  Nghiên Cứu Trung Quốc
 Năm:  2006
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Có lẽ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì chỉ có Trung Quốc và Việt Nam là có hiện tượng Đông du lịch sử. Trong nội dung lịch sử Việt Nam có cả một phần viết về Phong trào Đông du từ năm 1905 đến năm 1908. Thời gian chỉ có từ tháng 12/1905 nếu tính từ khi Phan Bội Châu, Đặng Tử Kính và Tăng Bạt Hổ lên đường sang Nhật (ta có thể gọi là Phan Đặng Tăng Đông du) đến tháng 10/1908 Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật do chính phú Nhật Bản bắt tay Pháp, ký hiệp ước vào năm 1907 là chấm dứt’.

Còn Đông du của Trung Quốc đã xuất hiện trước năm 1894 – 1895, trước khi Trung Quốc bị Nhật Bản đánh bại ở chiến tranh Triều Tiên. Sức hấp dẫn của Nhật Bản đối với Trung Quốc có lẽ ươm mầm từ sớm vào những năm 70 thế kỷ XIX từ những cuộc tranh chấp các đảo ở chung quanh Đài Loan sau Nhật Bản Duy Tân.

Nhật Bản với cuộc chuyển mình tạo lực Duy Tân Minh Trị đã làm cho Trung Quốc quan tâm, nhất là tầng lớp trí thức, quan lại thức thời đang trăn trở trước số phận Trung Quốc sau chiến tranh thuốc phiện với điều ước Nam Kinh (1840 – 1842). Thời gian Đông du của Trung Quốc kéo dài đến tận thời kỳ vận động Cách mạng Tân Hợi 1911 và còn cả một vĩ thanh”. Các nhà nghiên cứu quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản đã và còn đang tìm kiếm tư liệu về các cuộc Đông du của các nhân vật lịch sử Trung Quốc qua những trang ghi chép hành trình nhật ký đặng tái hiện một bức tranh lịch sử của khuynh hướng giao lưu văn hoá đảo chiều trong quan hệ giao lưu văn hoá Trung Quốc – Nhật Bản. Bài viết của chúng tôi nhằm tìm hiểu những đặc điểm của hai hiện tượng lịch sử Đông du Trung Quốc và Đông du Việt Nam.


*

Bình luận