NHẬT BẢN, MỘT KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN


Nhật Bản, một kinh nghiệm phát triển

nhatbook-nhatbanmotkinhnghiemphattrien-Shigeru Yoshida-1974

 Tác giả:  Shigeru Yoshida
 Nguyễn Tử Lộc dịch 
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  N/A
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận