TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGOẠI GIAO


Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao

nhatbook-Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao Vũ Dương Huân

 Tác giả:  Vũ Dương Huân
 Nxb:  Thanh Niên
 Năm:  2001
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

2 Replies to “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGOẠI GIAO”

Bình luận