NGUYỄN ÁI QUỐC TẠI PARIS (1917-1923)


Nguyễn Ái Quốc tại Paris (1917-1923)

Nhatbook-Nguyễn Ái Quốc tại Paris 1917 1923-Thu Trang-1991

 Tác giả:  Thu Trang (Công Thị Nghĩa)
 Nxb:  Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam
 Năm:  1991
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận