GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN


Giáo trình Chế biến món ăn

nhatbook-giao-trinh-thuc-hanh-che-bien-mon-an-Nguyễn Thị Tuyết-2008

 Tác giả:  Nguyễn Thị Tuyết,
Uông Thị Toan
 Nxb:  Giáo Dục
 Năm:  2008
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận