Hoạt động ngoại giao của chế độ “Việt Nam Cộng hòa” thời kỳ Ngô Đình Diệm (1955-1963)


Hoạt động ngoại giao của chế độ “Việt Nam Cộng hòa” thời kỳ Ngô Đình Diệm (1955-1963)ngoai-giao-cua-chinh-quyen-sai-gon

 Tác giả:  Trần Nam Tiến
 Nxb:  Tạp chí Nghiên cứu Phát Triển KH&CN
 Năm:  2015
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Chế độ Việt Nam Cộng hòa chính thức được thành lập trong năm 1955 với sự lãnh đạo tuyệt đối  của Ngô Đình Diệm. Trong giai đoạn 1955-1963, đường lối ngoại giao của Việt Nam Cộng hòa tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ chống Cộng với tư cách là một quốc gia tiên phong trong liên minh chống Cộng do Hoa Kỳ đứng sau hỗ trợ. Trong quá trình triển khai, chính quyền Ngô Đình Diệm bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động ngoại giao, xây dựng được mối liên kết với nhiều quốc gia trong phe tư bản chủ nghĩa, xây dựng được một mạng lưới chống Cộng do Hoa Kỳ lãnh đạo. Nhìn một cách tổng quát, ngoại giao của chính quyền Ngô Đình Diệm chỉ là sự thực hiện đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ thiết lập cho chính quyền thuộc địa kiểu mới Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam. Bắt đầu từ năm 1960, chính quyền Ngô Đình Diệm đã đi ngược lại với những đường lối của Hoa Kỳ dẫn đến việc Hoa Kỳ quyết định bật đèn xanh cho các lực lượng đảo chính trong quân đội Sài Gòn lật đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm (1/11/1963).


*

Bình luận