VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÔNG VĂN, GIẤY TỜ THỜI PHONG KIẾN VIỆT NAM


Văn bản quản lý nhà nước và Công tác công văn, giấy tờ thời Phong Kiến Việt Nam

nhatbook-Văn bản quản lý nhà nước và Công tác công văn, giấy tời thời Phong Kiến Việt Nam-Vương Đình Quyền-2002

 Tác giả:  Vương Đình Quyền
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2002
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận