TOÁN HỌC VÀ NHỮNG SUY LUẬN CÓ LÝ, QUYỂN 1 TẬP 1


Toán học và những suy luận có lý, quyển 1 tập 1

Nhatbook-Toan Hoc va nhung suy luan co ly quyen 1 tap 1-G Polia-1977

 Tác giả: G. Polia
 Nxb:  Giáo Dục
 Năm:  1977
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận