TRA CỨU THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN THÔNG TIN


Tra cứu thông tin trong hoạt động thư viện thông tin

nhatbook-Tra cứu thông tin trong hoạt động thư viện thông tin-Trần Thị Bích Hồng, Cao Minh Kiểm-2004

 Tác giả: Trần Thị Bích Hồng, Cao Minh Kiểm
 Nxb:  Trường ĐH Văn Hóa Hà Nội
 Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận