TỪ TÒA BẠCH ỐC ĐẾN DINH ĐỘC LẬP


Từ tòa Bạch Ốc đến Dinh Độc Lập

Nhatbook-Tu toa bach oc den dinh doc lap-Nguyen Tien Hung-1990

 Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng, Jerrold L. Schecter
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  1990
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận