Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn thế kỷ XVII


Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn thế kỷ XVIInhatbook-Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn thế kỷ XVII-Trần nam Tiến-2011

 Tác giả:  Trần Nam Tiến
 Nxb:  Tạp chí Khoa Học Xã Hội Việt Nam, số 8
 Năm:  2011
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


 

*

Bình luận