Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn thế kỷ XVII

UNica tháng 5 rực rỡ


Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn thế kỷ XVIInhatbook-Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn thế kỷ XVII-Trần nam Tiến-2011

 Tác giả:  Trần Nam Tiến
 Nxb:  Tạp chí Khoa Học Xã Hội Việt Nam, số 8
 Năm:  2011
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


 

*

để lại phản hồi