KỸ THUẬT CHẾ BIẾN TRÁI CÂY


Kỹ thuật chế biến trái cây
nhatbook-ky-thuat-che-bien-trai-cay-Từ Triệu hải-2002

 Tác giả:  Từ Triệu Hải, Cao Tích Vĩnh
 Nxb:  Thống Kê
 Năm:  2002
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận