BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA UBTW ĐCS LIÊN XÔ TẠI ĐẠI HỘI XXVII CỦA ĐẢNG


Báo cáo chính trị của UBTW ĐCS Liên Xô tại đại hội XXVII của Đảng
Nhatbook-Báo Cáo Chính Trị của UBTW DCS Liên Xô tại đại hội XXVII-Goocbachov-1986

 Tác giả: Mikhail Sergeyevich Gorbachyov
 Nxb:  Sự Thật
 Năm:  1986
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận