60 MÓN SÚP, ĐỒ NGUỘI, ĐỒ CHUA


Kỹ thuật nấu ăn đãi tiệc: 60 món súp, đồ nguội, đồ chua

nhatbook-ky-thuat-nau-an-dai-tiec-60-mon-sup-do-nguoi-do-chua-Triệu Thị Chơi-2001

 Tác giả:  Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Phụng
 Nxb:  Văn Hóa Thông Tin
 Năm:  2001
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


*

Bình luận