KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG NGHỆ THUẬT CỦA THƠ THIỀN VIỆT NAM


Khảo sát đặc trưng nghệ thuật của thơ thiền Việt Nam thế kỷ X – thế kỷ XIV
Nhatbook-Đặc trưng nghệ thuật của thơ thiền Việt Nam-Đoàn Thị Thu Vân-1996

 Tác giả:  Đoàn Thị Thu Vân
 Nxb:  Văn Học
 Năm:  1996
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận