[Cổ học tinh hoa] Ôm cây đợi thỏ


[Cổ học tinh hoa]

Tu thân


nhatbook-Cổ học tinh hoa

Một người nước Tống đang cày  ruộng. Giữa  ruộng có một cây  to. Có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây, đập đầu chết. Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn, cứ ngồi khư khư ôm gốc  cây, mong  lại được  thỏ nữa. Nhưng đợi mãi  chẳng  thấy  thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười.

Hàn Phi Tử

GIẢI NGHĨA

Hàn Phi Tử: Công  tử nước Hàn, học  trò Tuân Tử chuyên về bình danh  pháp  luật,  nước Hàn  không  dùng,  sang  ở  nước  Tần,  được  đại dụng, nhưng sau bị kẻ gièm pha, rồi tự tử. Sách của Hàn Phi Tử có 50 thiên, đặt tên Hàn Tử. Nhà Tống sau thêm chữ Phi để khỏi lầm lẫn với Hàn Dũ.

Đoạn: nghĩa đen là đứt, việc nầy đứt đến việc khác.

LỜI BÀN

Thấy mùi, quen mui làm mãi. Ở đời những kẻ ngẫu nhiên gặp may, mà ước ao được gặp may luôn như thế nữa, không biết sự may là tình cờ mới có,  thì có khác gì người nước Tống ôm cây đợi  thỏ nầy. Anh ôm cây đợi thỏ này lại còn là người cố chấp bất thông, không hiểu thời thế,  không  thấu  tình  cảnh,  khư  khư  đười  ươi  giữ  ống,  cũng  một phường với những hạng chơi đàn gắn chặt phím, khắc mạn thuyền để nhớ chỗ gươm rơi.


Nguồn: Cổ Học Tinh Hoa, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc


*

Bình luận