ĐỔI MỚI: VÀI NÉT LỚN CỦA MỘT CHÍNH SÁCH KINH TẾ VIỆT NAM


Đổi Mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam
Nhatbook-Đổi Mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam-Nguyễn Xuân Oánh-2001

 Tác giả:  Nguyễn Xuân Oánh
 Nxb:  Tổng Hợp TpHCM
 Năm:  2001
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận