NHẬP MÔN THỐNG KÊ NGÔN NGỮ HỌC


Nhập môn thống kê Ngôn Ngữ học
Nhatbook-Nhập môn thống kê Ngôn Ngữ học-Nguyễn Đức Dân-1998

 Tác giả:  Nguyễn Đức Dân
 Nxb:  Giáo Dục
 Năm:  1998
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận