BƯỚC VÀO NGHỀ BÁO


Bước vào nghề báo
Nhatbook-Bước vào nghề báo-Leonard Ray Teel-2004

 Tác giả: Leonard Ray Teel, Ros Taylor
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận